कॉल 68674500 / 61564500

Mahanagar Gas

होमग्राहक विभागकस्टमर केअरधोरणे आणि कार्यपद्धती

पुरवठा कायमचा खंडित करण्याची प्रक्रिया

तुम्हाला यापुढे आमचा पाइपड् गॅस वापरायची इच्छा नसेल तर, पुरवठा कायमचा खंडित करण्यासाठीची लेखी विनंती आमच्या ग्राहक सेवा कार्यालयाला पाठवता येईल. अशी विनंती करण्यापूर्वी तुमच्या कोणत्याही देय रकमा प्रलंबित नसल्याची खात्री करावी. विनंती प्राप्त झाल्यानंतर आमची अधिकृत व्यक्ती तुमच्या जागेला भेट देईल आणि तुमची गॅस जोडणी खंडित करेल.

अधिक माहितीसाठी आमच्या कस्टमर केअर एक्झीक्युटीवशी 68674500 / 61564500 वर रोज सकाळी ८.०० ते रात्री १०.०० दरम्यान संपर्क करावा.

ग्राहक विभाग