कॉल 68674500 / 61564500

Mahanagar Gas

होमव्यवसायव्यावसायिक पीएनजी

औद्योगिक आणि व्यावसायिक जोडण्या क्षेत्र

औद्योगिक आणि व्यावसायिक कनेक्शन एमजीएल विभाग:

विद्यमान क्षेत्रनवीन क्षेत्र

लेगेन्ड्स:

एरिया बॉउंदरी (GA-१)
एक्सिस्टिंग CGS
बॅलन्स स्टील P/L
फ़ुटूरे प्लॅन
वॉटर बॉडीएस
एरिया बॉउंदरी (GA-२)
कंमिस्सीओनेड स्टील P/L
लाइड / उंकंमिस्सीओनेड P/L
रॉइड्स
रेल्वे लाईन्स

व्यवसाय