Mahanagar Gas

होमव्यवसायसीएनजी

सीएनजी दर पत्रक

8TH APRIL, 2023 रोजी असल्याप्रमाणे तुमच्या भागात सीएनजीची किंमत पुढीलप्रमाणे आहे:

काँप्रेसड् नॅचरल गॅस (सीएनजी) साठी सुधारित दर - सर्व स्थानिक करांसहित

  • अनु.क्र. ठिकाण एमआरपी (रु./किग्रा)
  • 1 मुंबई व त्याच्या जवळचे क्षेत्र रु.79.00

व्यवसाय